Tajemnice historii. Lechia i starożytność.

 |  Written by Adam  |  0
Wersja do wydrukuSend by emailPDF version
Image: 

Gdzie była zatoka Cypelinus? Pliniusz o ujściu Wisły.

 

Pliniusz, antyczny autor zadał zagadkę która do dziś rozpala dyskutantów. Gdzie była Zatoka Cypelinus? Wiemy, że mogła być albo przy ujściu Wisły, albo przy ujściu Odry.

Angantyr, legendarny król Hreidgotalandu (po 375 n.e.)

 

Z uwagi na brak danych historycznych dla tego okresu, pozostają jedynie szanse rekonstrukcji wydarzeń historycznych wzmiankowanych w dawnych eposach.

Sarnicki o pochodzeniu Polan od homeryckich Henetów

 

Patrząc na współczesny stan nauki na temat dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski, nadal ma się wrażenie że nic nie wiadomo. Wandalów lub Wenedów wielu dawnych autorów identyfikowało z przodkami Słowian.

Historia z około roku 400 p.n.e. Grakchus.

Nie wiemy z którego okresu dokładnie pochodzi wspomniana historia. Nawet współcześni badacze uznają możliwość istnienia tzw. Gracha lub Kraka antycznego.

Pompiliusz I (po 24 p.n.e.)

 

Według Wincentego Kadłubka wnuk Lestka II, syn Leszka III i Julii, siostry Juliusza Cezara. Ojciec Popiela II.

Król Birruisla (Pirimisla?) lub Buruista. Ok. 82 p.n.e.- 44 p.n.e.

Według przeważającej części historyków Bastarenowie stanowili dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski. Pomorze, północno-wschodnia Polska to lokalizacje ustalone na podstawie badań archeologicznych.

Leszek III (27 r. p.n.e.- 54 n.e.)

Wg Bielowskiego, Leszko III jest postacią tożsamą z Kotysem, jednak szczegóły historii różnią się. Z pewnym przybliżeniem, rządził od początku panowania Augusta (27 p.n.e.) i wg starożytnych autorów (np.

Leszek I, Leszek II (335 p.n.e.- ok. 60 r. p.n.e.)

Podane przez Kadłubka informacje o Leszku I pozwalają datować panowanie władcy. Z zawartych w dziele informacji można by wysnuć wniosek, że żył on w IV wieku p.n.e., a panować w I dekadzie IV w. p.n.e., a dokładniej ok.

Opisanie Krolów Polskich z Wagnina Kronikarza

Ostatnio wywiązała się dyskusja n/t dokumentu który pochodzi z wieku XVII, ale odwołuje się do nieznanego wcześniejszego przekazu.
 

Niezwykła historia Łysej Góry i starcia z Aleksandrem Wielkim (ok. 340-323 p.n.e.)

Do dziś największą zagadką polskiej historiografii czasów przedkatolickich jest Łysa Góra. Zarówno postacie historyczne, jak i samo miejsce jest owiane niewyjaśnionymi po dziś dzień legendami.

Wierszowana wczesna historia Polski Stanisława Szemiota.

 

Stanisław Samuel Szemiot, zm. 24 IV 1684 w Żeleźnicy (Nowogródczyzna), poeta, pamiętnikarz. Szlachcic z Litwy, mieszkał niedaleko Radzynia Podlaskiego, w Przegalinach (obecna gmina Komarówka Podlaska). Autor wierszowanej historii Polski.

Radagajs atakuje Imperium Rzymskie. Lata 405/ 406 n.e.

Radagajs był herulskim, wandalskim królem, pradopodobnie deifikowanym przez pogan i czczonym później jako bóg Radegast. W roku 405 jego armia sforsowała rzekę Dunaj i najechała Cesarstwo zachodniorzymskie, kierując się w stronę Italii.

Antyczni mieszkańcy Małopolski i podkarpacia: Bastarnowie

Bastarnowie (łac. Bastarnae, ) dzielili się na podplemiona, jedno z nich zwano też Peucynami (Peucinito).

Skirowie, antyczni mieszkańcy Mazur

Skirowie (znani również jako Skirianie) to jedno z plemion zaliczanych przez antycznych historyków do kategorii ludów germańskich, utworzonej na podstawie charakterystyki obyczajów -użycie włóczni, zamieszkiwanie w lasach, mogącej obejmować także ludność mó

Gutowie, Goci, Gutoni: antyczni mieszkańcy znad Wisły. Obyczaje, numizmatyka, etnologia.

O pierwotnych siedzibach Gotów można wnioskować z przekazów antycznych autorów i świadectw archeologicznych. Pliniusz Starszy (I w.

Twiskon, antyczny król sarmacki i jego imperium od Renu do Donu

W starożytności, rzeka Don była postrzegana jako granica między Europą i Azją przez niektórych starożytnych geografów greckich.

Dawni mieszkańcy wschodniej Polski: Roxolanowie

Sarmaci tworzyli związek plemion, do którego zalicza się: Jazygów, Roksolanów, Syraków, Aorsów i Alanów.

Sarmaci, starożytni mieszkańcy ziem na wschód od Wisły

Sarmaci (lub Sauromaci) to nazwa irańskich ludów koczowniczo-pasterskich. Sarmaci byli spokrewnieni ze Scytami, Medami, Partami i Persami, a pod koniec starożytności część Sarmatów- Alanów przyjeła zaratusztrianizm (zoroastryzm).

Publiusz Owidiusz Nasso: poeta wśród antycznych Słowian (8- 18 r.n.e.)

Publius Ovidius Naso (43 p.n.e. - 17 lub 18 n.e.) to jeden z najwybitniejszych elegików antycznych. Znaczną część życia spędził wśród Słowian i Getów, zesłany na wygnanie do prowincjonalnego miasta w ówczesnej Scytii Mniejszej.

O pochodzeniu Słowian

Najstarsze źródła pisane wymieniające ludy, które ewentualnie mogą być utożsamiane ze Słowianami, pochodzą z I w. n.e. i są dziełem starożytnych historyków i geografów greckich i rzymskich.

Rok 57 n.e. Publius Libo zakłada Nowy Rzym nad Bałtykiem.

Historia motywu Polemona jest tym bardziej wiarygodna, bo pochodzi z kroniki świeżo po czasach chrystianizacji.

Ziemie obecnej Litwy, Warmii i Mazur w starożytności

Czy mieszkańcy obecnych Mazur i Litwy przyszli "z zamorskich krajów Morza Północnego"? Pierwsi mieszkańcy przybyli na te tereny dzisiejszej z południowego zachodu (Dania, Niemcy) i z południa (Białoruś, Polska).

Libon, założyciel Litwy. Roma Nova (Nowy Rzym).

Romowe- główne miejsce kultu, siedziba najwyższego kapłana Krewe Krewejtos, miało powstać założone przez uchodźców ze starożytnego Imperium Rzymskiego.

Najstarsze dzieje Polski. O Wandalitach i Henetach.

Począwszy od wczesnego średniowiecza wielu rodzimych i zachodnich historyków utrzymywało popularny wówczas pogląd, iż Polacy i pozostałe ludy zachodniosłowiańskie to w prostej linii potomkowie Wandalów.

Historia Palemona

O Palemonie, Polemonie, wspominają kroniki opisujące osadnictwo u wybrzeży Bałtyku w okresie ok.

Wstęp do kroniki starożytnych Prusów pt. "Liber filiorum Belial"

Liber filiorum Belial- pierwsza kronika pruska biskupa Chrystiana przez lata uchodziła za zagubioną. Porządkując dokumenty elektroniczne, znaleźliśmy do niej wstęp, wyszperany w królewieckim archiwum, w dokumentach Łukasza Dawida.

Polska a Sarmacja

 

Sarmaci tworzyli związek plemion, do którego zalicza się: Jazygów, Roksolanów, Syraków, Aorsów i Alanów. Najwcześniejsi Sarmaci, około 600 p.n.e. zasiedlali dorzecze dolnej Wołgi.

 

 

Addthis: