Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Wersja do wydrukuSend by emailPDF version

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 
na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki.

Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 dotyczącego wsparcia działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach 8. osi priorytetowej obejmującej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że na stronie www.wieczorna.pl  umieszczono Zapytanie ofertowe nr 2/2014 na “Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki”.
Przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednocześnie uprzejmie informuję, że jest to trzecie ogłoszenie tego samego przedmiotu zamówienia, tym razem uproszczone. Poprzednie zamówienie było opublikowane w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2013 i 3/2013. Zapraszamy do nadsyłania ofert. Możemy w dowolnym momencie ogłosić zakończenie terminu zbierania ofert, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

ZAPRASZAMY do niezwłocznego złożenia  oferty.

Ofertę należy dostarczyć do dnia 14 lutego 2014 r., do godz. 18.00 w formie elektronicznej na adres: zamowienia@wieczorna.pl

W razie pytań - prosimy o kontakt e-mailowy: zamowienia@wieczorna.pl

 

Zapytanie obejmuje stworzenie serwisu internetowego, w szczególności:

  1. Oprogramowanie: system zarządzania treścią (CMS) z modułem administracyjnym
  2. Oprogramowanie: wdrożenie i zoptymalizowanie modułu CMS (system publikacji i zarządzania treściami).
  3. Oprogramowanie: moduł semantycznego wyszukiwania, zaznaczania miejsca na mapie i przeliczania na odległość, sugerowania najlepszego połączenia.
  4. Oprogramowanie: moduł klienta indywidualnego (Profil Młodego Twórcy).
  5. Oprogramowanie: moduł Profil producencki.
  6. Moduł geolokalizacji;
  7. Opracowanie Dokumentacji Serwisu (wdrożeniowej).
  8. Wykonanie testów końcowych.
  9. Wdrożenie Serwisu.

Szczegółowe informacje na temat serwisu - do pobrania po kliknięciu tutaj [link].

 


Uwaga! Dodatkowe wyjaśnienia z dnia 5 lutego 2014 r.

1)      Na jakiej zasadzie nastąpić może zmiana terminu zamówienia z 30.V.2014 i 30.VI.2014 (a propos pkt. III Zapytanie_2-2014_calosc.pdf)?

Jako ostateczny termin należy traktować termin 30.05.2014 r. Zmiana terminu na 30 czerwca 2014 r. może nastąpić w przypadku wystąpieniu dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych okoliczności np. konieczność przeprowadzenia dodatkowych testów oprogramowania. Powód przedłużenia musi wynikać z przyczyn pierwotnie nieprzewidzianych a przedłużenie może zostać dokonane wyłącznie po wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym.

2)      Który z powyższych terminów należy traktować jako ostateczny?

Jako ostateczny termin należy traktować termin 30.05.2014 r. Jednakże im krótszy termin realizacji określi Oferent, tym więcej punktów otrzyma i jego szanse na wygraną w procedurze zapytania ofertowego wzrosną.

3)      Co w przypadku gdy podany rzez Wykonawcę termin realizacji zamówienia zostanie przekroczony, ale zmieści się on w terminie ostatecznym (maksymalnym)?

30 czerwca 2014 r. jest terminem wyjątkowym, możliwym do przekroczenia w przypadku wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych okoliczności np. konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów oprogramowania lub wdrożenia innych modułów i zostanie uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. Podstawowym terminem obowiązującym Wykonawcę jest 30 maja 2014 r.

4)      Termin realizacji ma wagę 25 – od czego zależy ocena, jakie kryteria należy spełnić aby uzyskać maksymalną możliwą ocenę za termin?

Aby uzyskać maksymalną możliwą ocenę z tytułu terminu wykonania przedmiotu umowy należy wskazać najkrótszy ze wszystkich oferentów termin realizacji przedmiotu zamówienia.

5)      W pkt. VI dok. Zapytanie_2-2014_calosc.pdf: mowa o możliwości składaniu ofert do dnia 14.02. do godz. 18:00 , a w pkt. VIII mowa o ocenie ofert do 07.02 – jaki jest więc termin składania ofert?

Nastąpiła omyłka pisarska - termin składania ofert to 14.02. Niezwłocznie zostanie to poprawione.

6)      Doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych ma wagę 25 – jak oceniane będzie doświadczenie, od czego zależy ocena, jakie kryteria należy spełnić aby uzyskać maksymalną możliwą ocenę za doświadczenie?

Aby uzyskać maksymalną możliwą ocenę z tytułu doświadczenia należy wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania w przeszłości co najmniej trzech serwisów internetowym o zbliżonej funkcjonalności

7)      W jaki sposób będzie rozliczana realizacja (czy np. etapowo? Jakie będą etapy i jaki procent całej kwoty będą rozliczały)?

Preferujemy rozliczanie etapowe. Kwestie te zostaną szczegółowo uzgodnione z wybranym Wykonawcą po zakończeniu postępowania.

8)      W pkt. XI mowa o możliwości wzrostu wartości zamówienia do wysokości 50% wartości z umowy – na jakiej zasadzie taki wzrost będzie możliwy?

Taki wzrost będzie możliwy w szczególnych sytuacjach, tj. w przypadku pojawienia się wcześniej nieprzewidzianych wydatków - np. konieczność zakupienia dodatkowych elementów strony lub usług bądź też gdy zakładany wstępnie koszt zakupu tych elementów okazał się faktycznie wyższy niż wstępnie przewidziany.

 

Wyniki postępowania w sprawie wyłonienia Wykonawcy zlecenia:

Pozycja

Dane Oferenta

Punkty

1.

ActiveAD Michał Araszkiewicz ul. Łojewska 10/71 03-392 Warszawa (Naajs Design)

96,43

2.

Ravelia Sp. z o.o. ul. Newelska 6 lok. 432 01-447 Warszawa

66,84

3.

EYE Design - Web & Design Studio
ul.
Sławka 8, Warszawa

48,84

4.

Nazwa Oferenta: Grupa AF (Adrian Furman AF Design) ul. Wyszyńskiego 5 lok. 4 58-105 Świdnica

48,07

5.

AwareSoft Bartosz Malec ul. Traugutta 134/1 50-420 Wrocław

43,21

6.

Agencja Reklamowa MEDIER ul. Łacka 20 09-402 Płock

40,63

7.

Grups 7point Sp. Z o.o. ul. Malczewskiego 1 43-300 Bielsko-Biała

37,81

8.

Piotr Matuszewski Independents IS 30-868 Kraków, Kurczaba 9/23

32,38